Bibliografia JPII

Bibliografia polska gromadzi dokumenty i wypowiedzi Jana Pawła II oraz prace o nim wydane na terenie Polski, także w językach obcych.

Poniższa baza nie uwzględnia poloników zagranicznych, z wyjątkiem prac, których recenzje ukazały się w kraju. Rejestruje piśmiennictwo bez względu na cechy formalno-wydawnicze (druki zwarte i ciągłe, utwory i ich fragmenty, odbitki, kalendarze itp.); pomija jedynie prasę codzienną.

Baza znajduje się pod adresem:
http://www.fides.org.pl/