Zbiory Video

Nagrania przemówień, wizyt papieskich
W Archiwum Ośrodka znajdują się zbiory audiowizualne. Większość z nich stanowią nagrania przemówień, wizyt papieskich. Są także taśmy VHS przekazywane Ojcu Świętemu, a zawierające zapis dedykowanych Mu koncertów, przedstawień teatralnych, wystaw. Bardzo dużą liczbę stanowią nagrania ofiarowane przez szkoły i parafie. Prowadzone są pracę nad digitalizacją i katalogowaniem./wyszukiwarka - baza Procite/