Katalog biblioteczny

Poniżej umieszczono dwie wyszukiwarki:

Pierwsza (ProCite) zawiera cały księgozbiór Ośrodka z ograniczonym opisem bibliograficznym.

Druga (Virtua) nie zawiera całości księgozbioru (trwa aktualizacja), zawiera bogatszy opis bibliograficzny.