Zdjęcia

Zbiór fotografii podarowanych Ojcu Świętemu
W zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie znajduje się kilkaset albumów i kilka tysięcy fotografii podarowanych Ojcu Świętemu w czasie jego pontyfikatu. Zdjęcia i albumy, przekazane Papieżowi, trafiły do Ośrodka z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Fotografie zostały podarowane przez osoby prywatne, duchownych i świeckich oraz różne instytucje. Pochodzą od ofiarodawców z Polski, jak i z wielu zakątków świata. Na części z nich widnieje parafa Jana Pawła II, własnoręcznie skreślone inicjały, potwierdzające, że Ojciec Święty je przeglądał.

Wciąż trwają prace nad digitalizacją posiadanych zasobów. Część z nich jest dostępna w formie elektronicznego katalogu. Zdjęcia można przeglądać wpisując hasła w wyszukiwarce, lub według podanych kategorii.

Ośrodek Dokumentacji i Studium, przez udostępnienie części archiwum fotograficznego, pragnie przyczynić się do lepszego poznania życia Jana Pawła II i historii jego pontyfikatu. Pomocą są opisy zdjęć, a także możliwość tematycznego ich wyszukiwania. Przy niemal każdej fotografii zaznaczono jej autora oraz adnotację o właścicielu praw autorskich, które trzeba uzyskać w przypadku publikowania zdjęć. Nasza prezentacja zbioru fotografii nie ma charakteru komercyjnego, lecz dokumentacyjny i edukacyjny. Ośrodek dziękuje instytucjom posiadającym copyright za zgodę na prezentację fotografii na stronie internetowej.

Wybrane kategorie