Zbiory muzealne

W części muzealnej zgromadzono dary, które pielgrzymi ofiarowali Janowi Pawłowi II. Ośrodek otrzymał je z Watykanu.
W części muzealnej zgromadzono dary, które pielgrzymi ofiarowali Janowi Pawłowi II. Ośrodek otrzymał je z Watykanu. Kolekcja jest świadectwem duchowego dobra, jakie zrodziło się podczas 27 lat pontyfikatu. Wiele ze zgromadzonych przedmiotów posiada wartość historyczną i artystyczną. Znaczna część kolekcji obrazów, medali i innych pamiątek dekoruje ściany Domu Polskiego i została wystawiona w gablotkach.Dotychczas zinwentaryzowano około 10 tysięcy obiektów, obejmujących: fotografię, grafikę, intarsję, kartografię, medale, malarstwo, metaloplastykę, numizmatykę, odznaczenia, przedmioty liturgiczne, precjoza, rysunek, rzeźbę, sztandary, tkaninę i inne. 

Znamienne miejsce w kolekcji muzealnej zajmują świadectwa męczeństwa Polaków w XX w. Są to przedmioty, jakie towarzyszyły więźniom obozów koncentracyjnych i łagrów, czy też żołnierzom walczącym o wolność Polski. 

Wyjątkową wartość dla dziedzictwa kultury polskiej posiadają pamiątki po królach Polski i twórcach kultury. Szczególnie cenne są starodruki, wśród nich Biblia hebrajska z 1543 r. oraz drugie wydanie Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1594 r., oryginalne listy królów Zygmunta Augusta i Jana III Sobieskiego, zaginiona kartka z brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i jedyny zachowany brulion wiersza Na smętne wieści z Watykanu Cypriana Kamila Norwida.    Zbiory są porządkowane i opracowywane w formie elektronicznego katalogu.

Niektóre z nich prezentujemy w podanych obok kategoriach. Wiele ze zgromadzonych przedmiotów ma bardzo ciekawą historię.

Zbiory Muzeum można zwiedzać po uzgodnieniu.
Poniedziałek - Sobota
Przedpołudnie: 09:00 - 13:30
Popołudnie: 16:00 - 18:30

Także w innych dogodnych dla Państwa terminach, po wcześniejszym ustaleniu.

Jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem.