Sympozja

Ośrodek we współpracy z uniwersytetami i innymi instytucjami naukowymi jest współorganizatorem sympozjów i sesji naukowych poświęconych nauczaniu Jana Pawła II.
Ośrodek  jest również organizatorem cyklicznych spotkań poświęconych osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Odbywają się one w auli przy kościele św. Stanisława BM, via Botteghe Oscure, 15 w Rzymie.

Akta z sympozjów są systematycznie wydawane.