Studium

Działalność sekcji studium polega na systematycznych badaniach naukowych, opracowywaniu materiałów oraz publikowaniu tekstów źródłowych i artykułów.

Ośrodek gromadzi informacje o studiach dotyczących myśli i dzieła Jana Pawła II. Organizuje sympozja, konferencje naukowe i seminaria, których celem jest poznanie myśli Papieża i znaczenia jego pontyfikatu w szerszym kontekście historycznym, eklezjalnym i doktrynalnym oraz jego wpływu na kulturę chrześcijańską. Podejmowana jest współpraca z innymi środowiskami naukowymi, między innymi z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.W ramach sekcji studium prowadzona jest także działalność mająca na celu przybliżanie postaci Jana Pawła II i jego pontyfikatu szerszemu gronu odbiorców. Publikowane są artykuły i wywiady w prasie katolickiej i świeckiej, pismach polskich, jak i zagranicznych. Organizowane są tematyczne spotkania w Domu Polskim czy kościele św. Stanisława w Rzymie, przy via delle Botteghe Oscure 15, pełniącym funkcję Centrum Duszpasterstwa Polaków we Włoszech. Temu służą także przygotowywane przez Ośrodek wystawy.