Ośrodek

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II jest instytucją należącą do watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, utworzonej 16 października 1981 r. przez Ojca Świętego.

Celem działalności Ośrodka jest dokumentacja i studia nad pontyfikatem papieża Jana Pawła II. Zasoby archiwalne, biblioteczne i muzealne stanowią wyzwanie dla dzisiejszych badaczy i dziedzictwo, które pozostanie dla przyszłych pokoleń.

Zgromadzona dokumentacja i podjęte studia przyczyniają się do rozpowszechnianie dzieła Jana Pawła II przez publikacje, sympozja, konferencje i wystawy. Realizacji tego zadania służy także współpraca z instytucjami o podobnym profilu.

Siedziba Ośrodka jest w Rzymie, dzięki czemu jest on jednym z ważnych świadectw obecności Kościoła polskiego w życiu Kościoła powszechnego. Zarazem stanowi płaszczyznę dialogu między narodami i kulturami w duchu pontyfikatu Jana Pawła II.

Dokumentacja zebrana w Ośrodku ma nie tylko wartość historycznego świadectwa, lecz również pomaga poznać, w jaki sposób pontyfikat Jana Pawła II wpisał się w plany Bożej Opatrzności i w dzieje ludzi. Jest także odzwierciedleniem powszechności Kościoła, w którym dochodzi do owocnego spotkania między orędziem Ewangelii a różnymi kulturami świata.

Można się spodziewać, że zbiory biblioteczne, archiwalne i muzealne Ośrodka staną się dla obecnych i przyszłych pokoleń nie tylko ważnym punktem odniesienia, ale poniekąd i „wyzwaniem” do dojrzewania w wierze.

Pracami Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu kieruje ks. dr Andrzej Dobrzyński.W Ośrodku pracują:s. Remigia Sawicka Sł. NSJ

s. Julia Knurek Sł. NSJ