Odznaczenia

W tej sekcji prezentujemy wybrane medale Jana Pawła II jakie otrzymał podczas pontyfikatu.
  • Order Orła Białego - został przyznany Ojcu Świętemu 3 maja 1993 r. To najwyższe odznaczenie w dziejach Rzeczypospolitej, przywrócone po latach nieistnienia, jako symbol polskiej tradycji i ciągłości historycznej państwa, przyznane Papieżowi jako pierwszemu, przekazane - jak napisał prezydent L. Wałęsa- „w najgodniejsze ręce Największego Syna Narodu Polskiego. Człowieka czczonego i kochanego przez Polaków, któremu Polska - za Jego mądrość, miłość i dobroć ku wszystkim skierowaną - chyba nigdy należnie odpłacić się nie zdoła”. Order został wręczony Ojcu Świętemu 22.V.1995 r. w Skoczowie.

              • Order Jasnogórski Maryi Panny Królowej Korony Polskiej - dar Zakonu Paulinów dla Jana Pawła II na X-lecie Pontyfikatu „jako szczególny wyraz uznania za przyczynienie się w wybitny sposób do rozwoju i podnoszenia wartości Sanktuarium Jasnogórskiego w życiu Narodu Polskiego i Świata”.


             


  • Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu św. Brygidy - Krzyż oznaczony nr 1 otrzymał JPII - to jest prywatne odznaczenie ks. Jankowskiego.    
  • Order Uśmiechu - jedyne w świecie odznaczenie, o które dla dorosłych występują dzieci. Na wniosek dzieci z całej Polski Kapituła Orderu Uśmiechu przyznała 28.III.1984 r. to odznaczenie Janowi Pawłowi II. Przekazany został przez prof. E. Kowalczyka w maju 1984 r., który wraz z delegacją polską uczestniczył w obchodach 44. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
  • Medal „Cracoviae Merenti” – Pierwszy złoty egzemplarz medalu otrzymał Ojciec Święty Jan Paweł II za zasługi dla miasta Krakowa w XV rocznicę Pontyfikatu. Dar wręczył Prezydent Krakowa, Józef Lasota, w Sali Klementyńskiej na Watykanie, 24.X.1993 r.