Obrazy

W Ośrodku zgromadzono prawie 6000 obrazów, z których część zdobi ściany Domu Polskiego. Były to dary ofiarowane Ojcu Świętemu przy różnych okazjach.
Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z obiektów i ich krótki opis.

 • Papież Słowiański - ilustracje do wiersza Juliusza Słowackiego - dar dzieci z Lublina, ofiarowany w 1992 r.              
                
                 
 •  
               
                
                
                 
                 
 • Jan Paweł II z dziećmi - obrazek wykonany techniką wydzieranki.  Praca uczennicy kl. VIII Szkoły Podstawowej nr 13 w Nowym Sączu - Pauliny Siedlarz, która zdobyła największe uznanie na konkursie plastycznym „Papież wśród nas” zorganizowanym z okazji odwiedzin Sądeckiej Ziemi. Dar uczniów i nauczycieli ofiarowany w 16.VI.1999 r. w Starym Sączu. (Paulina Siedlarz po ukończeniu Szkoły Kenara w Zakopanem, studiowała malarstwo w pracowni Stanisława Rodzińskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest cenioną artystką).  
   
 • Wybór -  malarz - Andrzej Piwarski na wiadomość o wyborze Papieża Polaka, przebywając na plenerze malarskim w Bieszczadach, wzruszony do głębi, całą noc i następny dzień poświęcił na utrwalenie tego wydarzenia. Góry tak umiłowane przez K. Wojtyłę stały się punktem wyjściowym kompozycji. W czerń ciążącego nad górami niespokojnego nieba, jaśniejącego nad horyzontem, wpisał duży krzyż, nabrzmiały ludzkim cierpieniem. Wydłużone ramiona krzyża obejmują opiekuńczo cały kraj, stając się symbolem zwycięstwa nad złem i ciemnością. Identyfikację smutnej, niekończącej się kolejki ludzi stojących u dołu obrazu, podkreślił polską flagą. Dla podkreślenia tak ważnego wydarzenia wpisał dokładną godzinę i datę rozpoczęcia i ukończenia obrazu (mimo że nie miał zwyczaju sygnowania obrazów). Wernisaż obrazu (17.X.1978) zbiegł się z pierwszym dniem pracy Papieża Jana Pawła II. Artysta radując się ze wszystkimi, że wierność Bogu, Kościołowi i Matce Najświętszej została nagrodzona, a nasz Rodak stał się Nadzieją wszystkich ludzi na świecie - przekazał Ojcu Świętemu swoje dzieło. • Homagium - autor - Dina Bellotti 1978r., Włoszka, malarka papieży. „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem” (Jan Paweł II, słowa wypowiedziane do kard. Stefana Wyszyńskiego dzień po inauguracji pontyfikatu, 23 X 1978).


 • Zamach - kompozycja autorstwa  Izabeli Delekty -Wicińskiej, wadowiczanki, autorki kilku innych portretów Jana Pawła II. Obraz ofiarowali Ojcu św. Janowi Pawłowi II w duchu wdzięczności za wszelkie otrzymane dobro i błogosławieństwo Apostolskie Parafianie z Rokicin Podhalańskich wraz z ks. Antonim Sycem, 1.10.1997 r.


 • JP II podpisujący dokument - obraz Walerii Korsak-Rabś; swoje dzieło autorka przekazała Ojcu Świętemu z najserdeczniejszymi życzeniami szybkiego i całkowitego powrotu do zdrowia, 7 sierpnia  1981 r.

 • Tryptyk z Matką Bożą Makowską - Antoni Suchanecki. Dar pielgrzymów polskich z Austrii z okazji 50-lecia kapłaństwa Ojca Świętego. Na skrzydłach tryptyku - 1.XI.1946 r. kard. A.S. Sapieha, w kaplicy przy ul. Franciszkańskiej 3, udziela święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle; 8.XII.1958 r. bp K. Wojtyła poświęcając organy w Makowie Podhalańskim w obecności organisty W. Radwana oraz licznych wiernych mówi: „Nie żal mi było rano wstać żeby tu zdążyć do Was, bo tak ładnie umiecie śpiewać Ojcze nasz po łacinie”. Pośrodku obraz Matki Bożej Makowskiej, ukoronowany 10.VI.1979 r. przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich. W maju 1971 r. Kard. K. Wojtyła na zakończenie wizytacji otrzymał od parafian kopię obrazu MB. Makowskiej przekazaną w przeświadczeniu, „że Ta, która tyle razy błogosławiła nam w trudnych momentach, także i Tobie, Eminencjo, okaże się Matką”. 17.II.1980 r., podczas Mszy św. w Watykanie, sprawowanej dla grupy pielgrzymów z Makowa Jan Paweł II zwierzył się: „pragnienie ukoronowania tego obrazu zrodziło się we mnie podczas wizytacji Waszej parafii. Matka Boża spełniła prośbę, którą wtedy, kończąc wizytację w Makowie, pokornie i serdecznie przedkładałem. Prosiłem, ażeby procesja Bożego Ciała, która przez kilkadziesiąt lat [od 1939 r.] nie mogła wyjść z obrębu Wawelu mogła wreszcie znaleźć swoją drogę po ulicach miasta Krakowa, a także na Rynek. Co też się stało [10.VI.1971r. na ulice Krakowa, poza mury Wawelu, a w VI. 1979 r. także na Rynek] i dlatego ta koronacja była spłaceniem szczególnego mojego długu, długu mojego serca wobec Matki Bożej, Tej którą czcicie w Waszym makowskim obrazie” L'Osservatore Romano, wyd. polskie nr 1-2(1980) s. 14).     • Jan Paweł II z MB Częstochowską - Zbigniew Kotyłło. Na tle blizn ciemnego Oblicza Jasnogórskiej  Królowej - półpostać Jej wiernego sługi Jana Pawła II. Zatroskany o cały świat, zawierza Jej siebie i cały Kościół w pokornym Totus Tuus. Obraz, w X rocznicę Pontyfikatu, ofiarowały Janowi Pawłowi II Siostry Obliczanki, w podziękowaniu za beatyfikację Założyciela bł. Honorata Koźmińskiego, w stulecie powstania Zgromadzenia (1888-21XI-1988).
 • Dar włoskich SS. Wizytek z okazji 50-lecia kapłaństwa Jana Pawła II.
   

 • Matko Boża bądź zawsze z Ojcem Świętym -  autorka przedstawiając haftem krzyżykowym Matkę Bożą z Dzieciątkiem, prosi o Jej opiekę dla Jana Pawła II, jak świadczy o tym wyhaftowana z tyłu dedykacja: "Ojcze Święty każdy ścieg na tym obrazie był serdeczną modlitwą za Ciebie. Teresa Markiewicz,  Jasna Góra, dnia 18 maja 1980 r." • Ukrzyżowanie - tapiseria (gobelin) z Ukrzyżowanym Chrystusem. Czerwona stuła przewieszona na ramionach krzyża symbolizuje Zmartwychwstanie Chrystusa i Jego zwycięstwo nad cierpieniem, śmiercią i grzechem. Gobelinek jest darem wykonanym przez dzieci niewidome z Lasek pod Warszawą, jak o tym świadczy dołączona kartka z napisem odręcznym oraz pismem Braille'a. • Zaprzęg strażacki ze św. Florianem - misternie wykonany z bursztynu i blachy srebrnej dar ołtarza Polskich Strażaków, Koszalin 1.VI.1991 r.


 • Hełm z WTC - Stanley Trojanowski w prezencie imieninowym, na świętego Karola, 3 listopada 2004 roku przekazał Janowi Pawłowi II w darze swój hełm strażacki z 11 września 2001 roku.
  „Był on obiektem starań i zabiegów wielu jednostek muzealnych zarówno w Nowym Jorku, jak i całych Stanach. Również dowództwo polskiej straży pożarnej zwracało się o przekazanie hełmu do muzeum pożarniczego w kraju. Dzieci się nawet trochę 'burzyły', że to pamiątka rodzinna, ale ja wiedziałem swoje. Nikomu innemu bym go nie oddał, tylko jemu... Ja  uważałem, że Jan Paweł II był jednym z uczestników naszej akcji na WTC. Po drugie, był tym człowiekiem, który jak nikt potrafił zrozumieć cierpienie, poświęcenie bliźniego i sens ofiary życia. Po trzecie, skoro tak cierpiał, chciałem Mu poprzez ten hełm dodać otuchy i siły do zmagania z chorobą”. W imieniu polskiego bohatera 11 września 2001 r. dar przekazał ks. Andrzej Kurowski, proboszcz nowojorskiej parafii Św. Franciszki de Chantal. Papież był wzruszony przyjmując ten dar serca i błogosławił mu...

   
 • Św. Franciszek z owieczką  - dar przekazany przez Ludwika Gołębia, twórcy ludowego z Podhala.