Nowości wydawnicze

Nowe publikacje Ośrodka
Ośrodek wydaje książki wraz z Fundacją Jana Pawła II, a niekiedy również we współpracy z instytucjami edytorskimi.

Nie ustawajcie w tym dobrym dziele. Przemówienia papieskie do Fundacji Jana Pawła II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2016.

Przemówienia Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, obejmujące lata 1981-2015, stanowią program dla członków i instytucji Fundacji.

Do Not Cease This Good Work. Papal Addresses to the John Paul II Foundation, red. A. Dobrzyński, Rzym 2016.

Pierwsze, angielskojęzyczne wydanie papieskich przemówień do Fundacji Jana Pawła II z lat 1981-2015.

K. Wojtyła-Jan Paweł II, Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, red. A. Dobrzyński, Rzym 2016.

Drugie, polskojęzyczne wydanie rekolekcji wygłoszonych przez bpa K. Wojtyłę w kościele św. Krzyża w Krakowie w 1962 r. Publikacja wzbogacona o papieski „List do artystów”.

Pisane sercem. Poetycki dyptyk dla św. Jana Pawła II, Rzym, 2016.

Zbiór wierszy autorów z Polski i Polonii zagranicznej, przygotowany z okazji 35. rocznicy ustanowienia Fundacji Jana Pawła II.  
A. Dobrzyński, Kapłaństwo może być piękne. Twórcza moc ośmiu błogosławieństw, 
Kraków, 2016. 

Zbiór rozważań o ewangelicznych błogosławieństwach w życiu kapłana. Książka wydana we współpracy z Wydawnictwem Homo Dei. 

 


Karol Wojtyła, La renowación de la Iglesia y del mundo. Reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, red. G. Richi Alberti, M. Raczkiewcz, Madryt, 2016.

Trzecia, hiszpańskojęzyczna wersja 66 pism pastoralnych Karola Wojtyły, dotyczących Vaticanum II, z lat 1962-1966. Publikacja powstała we współpracy z Papieskim Uniwersytetem San Dámaso w Madrycie, wydana przez wydawnictwo Biblioteca de Autores Cristianos.


Jan Paweł II. Bibliografia polska 1997, red. Z. Wilińska, D. Gułajewska, Rzym 2014.

Dziewiąty tom serii bibliograficznej obejmujący literaturę podmiotową i przedmiotową dotyczącą Jana Pawła II z 1997 roku.

K. Wojtyła-Jan Paweł II, Narodziny wyznawców. Refleksje o bierzmowaniured. A. Dobrzyński, 
Rzym 2014.

Zbiór kazań, katechez i rozważań poświęconych sakramentowi bierzmowania.

K. Wojtyła, Vaticanum II: czas twórczego myślenia. Wypowiedzi soborowe, red. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

Publikacja zawiera teksty wystąpień K. Wojtyły w auli Soboru jak również wypowiedzi złożone na piśmie – łącznie 39 dokumentów.

Jan Paweł II, Wyzwanie dla Polski i Europy. Refleksje o bitwie pod Monte Cassino, red. A. Krupka, A. Dobrzyński, Rzym 2014.

Zbiór papieskich przemówień i homilii dotyczących walki o Monte Cassino.K. Wojtyła-Juan Pablo II, El Evangelio y el arte. Ejercicios espirituales para artistas,
Ciudad Nueva, Madrid 2014.

Czwarta, hiszpańskojęzyczna wersja „Rekolekcji dla artystów” wygłoszonych w krakowskim kościele św. Krzyża przez bpa K. Wojtyłę (1962), wzbogacona o List do artystów (1999) Jana Pawła II. Książka wydana we współpracy z  wydawnictwem Ciudad Nueva. 


K. Wojtyła, Il rinnovamento della Chiesa e del mondo. Riflessioni sul Vaticano II: 1962-1966, red. G. Marengo, A. Dobrzyński, Watykan 2014.

Publikacja jest włoskim tłumaczeniem zbioru pism pastoralnych K. Wojtyły dotyczących Soboru Watykańskiego II, powstała we współpracy z Lateran University Press.


K. Wojtyła, Un pastor al servicio del Concilio
, red. G. Richi Alberti, M. Raczkiewcz, Madryt, 2014.

Hiszpańskie tłumaczenie zbioru pism naukowych Karola Wojtyły: "Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II”, powstała we współpracy z Papieskim Uniwersytetem San Dámaso w Madrycie, wydana przez wydawnictwo Biblioteca de Autores Cristianos.


Jean-Paul II. Une pensée actuelle pour l’homme, l’éducation et la culture
, Parole e Silence, Paryż 2014.

Publikacja dotyczy nauczania Jana Pawła II na temat kultury, jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas sympozjum, które odbyło się 13 lutego 2013r. w siedzibie UNESCO w Paryżu.Moc i piękno wiary. Credo w katechezach środowych Jana Pawła II
, red. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

Książka zawiera cykl konferencji wygłoszonych w rzymskim kościele św. Stanisława BM jako przygotowanie do Roku Wiary.
K. Wojtyła, Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe
, red. A. Dobrzyński, Rzym 2014.

Publikacja stanowi drugie wydanie 66 pism pastoralnych dotyczących Vaticanum II, obejmuje kazania, konferencje oraz listy Karola Wojtyły z lat 1962-1966.

 
 Pięknie jest służyć. Dziedzictwo duchowe Jana Pawła II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2013.

Publikacja zawiera materiały z „Wieczorów Papieskich”, które odbywały się w latach 2009 - 2011 przy kościele św. Stanisława BM
w Rzymie.
 
 L. Gerosa, Diritti e popoli in Giovanni Paolo II. Principi fondamentali e prospettive future, Lugano-Venezia 2013.

Książka zawiera trzy artykuły prof. Gerosy dotyczące zagadnień prawnych i społeczno-politycznych w nauczaniu Jana Pawła II; wydana przez Europress i Marcianum Press we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.
 
 Non cessate in questa buona opera. Discorsi pontifici alla Fondazione Giovanni Paolo II,
red. A. Dobrzyński, Rzym 2013.

Włoskie tłumaczenie papieskich przemówień wygłoszonych w latach 1981-2011 do członków Fundacji Jana Pawła II.


Il Vangelo e l’arte. Esercizi spirituali per gli artisti, Città del Vaticano 2013.

Włoska publikacja rekolekcji wygłoszonych przez bpa
K. Wojtyłę w kościele św. Krzyża w Krakowie w 1962 r.; wydana we współpracy z wydawnictwem Libreria Editrice Vaticana.

Jan Paweł II, Bóg się rodzi, moc truchleje. Refleksje i życzenia dla Rodaków, red. T. Makowska, A. Dobrzyński, Rzym 2013.

Zbiór rozważań adwentowych, refleksji i życzeń Papieskich skierowanych do Polaków w uroczystość Bożego Narodzenia. 
 Poursuivez cette Grande oeuvre. Discours pontificaux adressés à la Fondation Jean-Paul II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2013.

Francuski przekład papieskich przemówień wygłoszonych w latach 1981-2011 do członków Fundacji Jana Pawła II.


 
Costruire la casa sulla roccia. Esercizi spirituali per fidanzati, tłum. V. Nosilia, red. A. Dobrzyński, Angri 2013.
Rekolekcje wygłoszone przez bpa K. Wojtyłę w kościele św. Anny w Krakowie w 1960 r. wydane we współpracy z włoskim wydawnictwem Punto Famiglia.


Kościół w tajemnicy odkupienia. Interpretacja Vaticanum II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2012.
Książka  zawiera w sumie trzydzieści cztery tytuły pochodzące z lat 1965-1977. Są to w większości teksty wystąpień kard. Wojtyły wygłoszone podczas sympozjów naukowych oraz  spotkań odpowiednich komisji episkopatu, zajmujących się wdrażaniem Vaticanum II w życie Kościoła w Polsce.

Jan Paweł II. Bibliografia polska 1996, red. Z. Wilińska, D. Gułajewska, Rzym 2012.

Jest to ósmy tom serii bibliograficznej obejmujący literaturę podmiotową i przedmiotową dotyczącą Papieża z 1996 roku.

     

Miłość jest darem. Św. Maksymilian w zbiorach Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, red. H. Kupiszewska, R. Sawicka, Rzym 2012.

Katalog prezentuje muzealne zbiory Ośrodka Pontyfikatu: dary przekazane Janowi Pawłowi II, związane z postacią św. Maksymiliana Kolbe.

  

Nie ustawajcie w tym dobrym dziele. Przemówienia papieskie do Fundacji Jana Pawła II, red. A. Dobrzyński, Rzym 2012.

Publikacja przemówień papieskich do członkami Fundacji Jana Pawła II wygłoszonych w latach 1981-2011.


Christ – Church – Mankind. The spirit of Vatican II according to Pope John Paul II, red. Z. Kijas, A. Dobrzyński, New York – Mahwah 2012.

Publikacja w języku angielskim części materiałów z sympozjum, które odbyło się w Rzymie 28-30 października 2008 r.;
wydana we współpracy z wydawnictwem Paulist Press.


Budować dom na skale. Rekolekcje dla narzeczonych, red. A. Dobrzyński, Kraków – Rzym 2012.

Rekolekcje wygłoszone przez bpa K. Wojtyłę w kościele św. Anny w Krakowie w 1960 r.; koedycja z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


La mia croce, red. A. Dobrzyński, V. Rossi, Novara 2012.

Wybór tekstów o tajemnicy krzyża bpa K. Wojtyły – Jana Pawła II; publikacja we współpracy z wydawnictwem „Interlinea”.


L'Evangile et l'Art, Paris 2012.

Publikacja zawiera „Rekolekcje dla artystów” bpa K. Wojtyły (1962) i „List do artystów” Jana Pawła II (1999); wydana we współpracy z wydawnictwem „Salvator”.


Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów, red. A. Dobrzyński, Kraków 2011.

Rekolekcje wygłoszone przez bpa K. Wojtyłę w kościele św. Krzyża w Krakowie w 1962 r.; koedycja z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.


Odnowa Kościoła i świata. Refleksje soborowe, red. A. Dobrzyński, Kraków – Rzym 2011.

Kazania i konferencje abpa K. Wojtyły dotyczące Soboru Watykańskiego II wygłoszone w latach 1962-1966; koedycja z Wyd. św. Stanisława w Krakowie.


La notte della luce. Pagine e omelie di Natale, red. V. Rossi, A. Dobrzyński, Novara 2010.

Publikacja kazań wygłoszonych z okazji Bożego Narodzenia abpa K. Wojtyły – Jana Pawła II; wydana we współpracy z wydawnictwem „Interlinea”.


Wolność religijna sercem ludzkiej wolności, red. A. Dobrzyński, Kraków 2010.

Materiały z sympozjum, które odbyło się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 4 listopada 2010 r.; koedycja z Wyd. św. Stanisława w Krakowie.


Źródła nadziei. Jan Paweł II – mieszkańcom wielickiej ziemi. Nasza wdzięczność i zobowiązanie, red. A. Dobrzyński, Wieliczka 2011.

Kazania abpa K. Wojtyły wraz z dokumentacją zdjęciową wygłoszone w parafiach dekanatu Wieliczka.    

 Cristo, Chiesa, Uomo. Il Vaticano II nel pontificato di Giovanni Paolo II, red. Z. Kijas, A. Dobrzyński, Rzym 2010.
Materiały z sympozjum, które odbyło się na Papieskim Wydziale Teologicznym „Seraphicum” w Rzymie 28-30 października 2008 r.; publikacja we współpracy z wydawnictwem Libraria Editrice Vaticana.     
Rozważania majowe, red. A. Dobrzyński, Kraków 2009.
 
Medytacje bpa K. Wojtyły przygotowane z okazji Dni Maryjnych w archidiecezji krakowskiej w 1963 r., koedycja z Wyd. św. Stanisława w Krakowie.