Historia Polski

Poniżej prezentujemy obiekty muzealne związane z historią Polski
"Nie sposób zrozumieć tego narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną - bez Chrystusa" (Jan Paweł II, homilia podczas Mszy św. na pl. Zwycięstwa, 2 czerwca 1979 r.).  

 • Tabliczka z rachunkiem sumienia - podczas wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905) wśród przywiezionych do Japonii jeńców znajdowali się liczni Polacy, którzy prosili o katolickiego księdza. Maxime Puissant- francuski kapłan w towarzystwie małego chłopca Paula Jima otrzymał pozwolenie na wstęp do obozu. Z tego czasu pochodzi cienka drewniana tabliczka, na którą naklejone zostały wypisane po polsku przykazania, aby Polacy mogli wskazywać na nie i w ten sposób wyznawać grzechy. Przechowywana była jak relikwia przez Paula Manji Jima, który  25.II.1981 r.  (mając już 97 lat) przekazał ją wraz z opisem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas pobytu w Nagasaki. • Matka Boża Oświęcimska zza drutów -  oryginał wykonał w Oświęcimiu Bolesław Kupiec - jeden z sześciu braci przywiezionych tu w 1940 r. Bracia ukryli wewnątrz gryps z adresem rodziców i prośbą o pomoc dla nich oraz opiekę Matki Bożej dla siebie. Figurka, przesłana za druty, szczęśliwie trafiła do rąk oświęcimskiego wikariusza ks. Władysława Grohsa, który zatrzymał ją u siebie, nie domyślając się niczego. O grypsie dowiedział się przypadkowo przy okazji beatyfikacji o. Maksymiliana Kolbe. 20 XI.1971 r. na plebanii wielickiej u ks. Grohsa, Władysław Kupiec (jeden z dwu pozostałych przy życiu) z ogromnym wzruszeniem wyjął umieszczony przed 30 laty przez siebie gryps.  Figurkę po śmierci ks. Grohsa, zgodnie z jego testamentem, oddano do sanktuarium o. Maksymialana w Niepokalanowie.  W 1990 r. przekazana do centrum św. Maksymiliana w Harmężach, wróciła do miejsca, gdzie przed 50 laty została wykonana przez więźnia nr 792.  W 1980r. najmłodszy z braci, Antoni , wykonał wierną kopię figurki, nazwanej Matką Bożą Oświęcimską i przysłał ją Ojcu Świętemu za pośrednictwem żony udającej się do Rzymu w pielgrzymce z parafii Poronin. Do rzeźby dołączył maszynopis, zawierający niezwykłą historię oryginalnej rzeźby, wykonanej przez brata Bolesława. Swój opis dziejów figurki MB Oświęcimskiej zakończył słowami: "Jako pozostali przy życiu bracia pragnęlibyśmy, aby historia Matki Boskiej Oświęcimskiej była nadal żywa i aby następne pokolenia szukały zawsze pomocy u Niej, Ona bowiem jest najlepszą Matką i tylko pod Jej płaszczem można czuć się bezpiecznie."


 • Krzyżyk z rączki szczoteczki do zębów z Ravensbrück – Do daru dołączony list prof. Karoliny Lanckorońskiej oznaczony odręcznymi inicjałami Jana Pawła II (czytał) o treści: "Ojcze Święty! Ponieważ nie wiem, czy będzie mi jeszcze dane ucałować rękę Waszej Świątobliwości (kończę bowiem 97 lat życia), ośmielam się przesłać malutki dar, pamiątkę z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Jest to krucyfiks wyrzeźbiony przez koleżankę z szczoteczki do zębów. Wspomniałam niegdyś na imieninach J.E. kardynała Andrzeja Ojcu Świętemu o tym krzyżyku, ale nie miałam go wówczas przy sobie. Dziś ośmielam się prosić, by Ojciec Święty raczył przyjąć ode mnie tę pozornie drobną rzecz. Łączę wyrazy zupełnego oddania /-/ Karolina Lanckorońska. Rzym 26.VI.1995".


 • Litania Loretańska wyszywana w więzieniu we Lwowie - tekst Litanii Loretańskiej ręcznie wyszywany brązową nitką na kawałku płótna przez nieznaną z imienia osobę, więzioną w lwowskim więzieniu przy ul. Kazimierzowskiej - urywa się na pierwszym: Baranku… świadcząc o losie jej twórcy. Litanię te odnalazł w sierpniu 1941 r. Sylwester Dąbrowski na terenie lwowskiego więzienia. Jego córka -  Jadwiga 13.XI.1984 r. przekazała tę niezwykłą pamiątkę Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. • Dary Związku Sybiraków: Krzyż - Różaniec  -  Marian Jonkajtys wykonał drewniany różaniec sybiracki, którego wagoniki - paciorki inkrustowanymi nazwami miejsc zsyłek Polaków na Syberię symbolizują Polską Golgotę Wschodu. Dar został przekazany Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki Sybiraków w październiku 1996 r.

 • Gobelin ze św. Rafałem Kalinowskim - dar ofiarowany w dniu kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego, Patrona Związku Sybiraków, 17.XI.1991 r.
 • Kafel z monastyru w Kozielsku - o jego pochodzeniu i osobliwej historii świadczy umieszczony z tyłu odręczny napis kapelana Rodzin Katyńskich: „+ Najukochańszy Ojcze Święty! W pokornej podzięce za Rok Maryjny przynoszę Ci wdzięcznie Matkę Bożą z monastyru w Kozielsku - (kafel z pieca klasztornego). Pątniczy szlak - to z Rosji przez Bliski Wschód - Palestynę - Egipt - Anglię do Orchald Lake - wieziony przez por. Stanisława Janickiego - więźnia, czciciela Niepokalanej, a oddany mi przed śmiercią jako SKARB. Matko Najświętsza zwyciężaj i w posłudze Ojca Świętego. ks. Zdzisław J. Peszkowski 19 III 1987."

 • „Niech zstąpi Duch Twój”… - grafika, jedna z pięciu rycin Jerzego Drużyckiego - pochodzi z drugiej teki papieskiej znanego wrocławskiego artysty, wykonanej w 1983 r.  Egzemplarz nr 1wręczył Ojcu Świętemu metropolita wrocławski abp Henryk Gulbinowicz 21.06.1983 r. we Wrocławiu.  Surowość pejzażu naznaczonego krzyżami, oddaje cierpienia Polski, a słowa Jana Pawła II są przejmującym wołaniem do Boga, za Ojczyznę, przez pośrednictwo nowego świętego Męczennika. Uzupełnieniem tego wołania są zdania Papieża, wypowiedziane w dniu 11.X.1982 podczas audiencji specjalnej dla Polaków przybyłych na uroczystości kanonizacyjne o. Maksymiliana: "życzę mojej Ojczyźnie... ażeby św. Maksymilian Kolbe, rycerz Niepokalanej, męczennik oświęcimski, stał się dla nas wszystkich pośrednikiem wobec Tego, który jest Panem przyszłego wieku. Ażeby także stawał się codziennym świadkiem tego, co wielkie i  sprawiedliwe.”  


 • Bransoleta ks. Jerzego Popiełuszki - bransoleta ofiarowana ks. Jerzemu Popiełuszce przez robotników Huty Warszawa, którą on nosił i która po jego męczeńskiej śmierci  została przekazana Janowi Pawłowi II. Z przodu wygrawerowany napis: Karol Wojtyła / BóG i OjCzyzNA / Jan Paweł II. Od wewnątrz inskrypcja: AMICUM PROBA / SOLIDARNOŚĆ / PROBATUM AMA.
 • Ołtarz Ojczyzny - w marcu 2004 r. Jan Paweł II, na prośbę parafian kościoła Św. Krzyża w Warszawie, podpisał akt erekcyjny odbudowy zniszczonego w powstaniu warszawskim ołtarza Najświętszego Sakramentu. Wyraził wtedy wolę, aby ze względu na wyjątkowe znaczenie kościoła Świętego Krzyża dla Warszawy i całej Polski, był on nazwany Ołtarzem Ojczyzny. Tym samym, aby stał się szczególnym miejscem modlitwy za Ojczyznę i pracy na jej rzecz.


 • Wotum jasnogórskie młodzieży polskiej –Plakieta od młodzieży akademickiej Warszawy, przekazana w 50. rocznicę jasnogórskich ślubowań młodzieży polskiej.