Fundacja

Ośrodek realizuje cele Fundacji Jana Pawła II przez dokumentację i studium pontyfikatu.
Fundacja Jana Pawła II została ustanowiona dekretem papieskim 16 X 1981 r. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Jej działalność ma charakter służebny względem narodu polskiego i Stolicy Apostolskiej.
Władzę zwierzchnią nad Fundacją sprawuje Arcybiskup Metropolita Krakowski, ks. abp Marek Jędraszewski. Przewodniczącym Rady Administracyjnej jest ks. kard. Stanisław Ryłko.

Siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Jej funkcjonowanie jest możliwe dzięki hojności dobroczyńców z Polski i z całego świata.Instytucje Fundacji

  • Dom Polski Jana Pawła II w Rzymie
  • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie
  • Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie dla stypendystów
  • 48 Stowarzyszeń Przyjaciół Fundacji działających w 17 krajach świata


Cele działalności
  • troska o zachowanie i rozwój dziedzictwa pontyfikatu
  • dokumentacja i studium oraz rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II
  • opieka nad polskimi pielgrzymami w Rzymie
      • pomoc stypendialna dla młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej

Fundacja Jana Pawła II otwarta jest na współpracę z organizacjami i instytucjami, które w łączności ze Stolicą Apostolską są zaangażowane w promowanie i pogłębianie nauczania Jana Pawła II w swoich środowiskach.Więcej informacji na stronie: www.fjp2.com