Dokumenty

Ośrodek posiada zbiór dokumentów z okresu krakowskiego obejmującego lata 1958-1978.
Archiwum zawiera dokumenty abpa Karola Wojtyły, związane z jego działalnością i nauczaniem w okresie krakowskim (1958-1978). Pochodzą one z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Są to maszynopisy kazań, przemówień, artykułów, referatów, wykładów i memoriałów do władz PRL. Ośrodek dba o ich zabezpieczenie i systematyczne opracowywanie.Na korzystanie z archiwum potrzebna jest zgoda dyrektora Ośrodka.