Biblioteka

Biblioteka Ośrodka liczy około 30 tysięcy woluminów. Zasoby biblioteczne zawierają pozycje wielojęzyczne, niejednokrotnie o unikatowym znaczeniu.
Biblioteka Ośrodka liczy około 30 tysięcy woluminów. Zasoby biblioteczne zawierają pozycje wielojęzyczne, niejednokrotnie o unikatowym znaczeniu. Biblioteka podzielona jest na następujące działy:

Lektorium obejmuje: słowniki, encyklopedie, opracowania historyczne, literackie i filozoficzne o charakterze ogólnym, jak również publikacje Stolicy Apostolskiej zawierające dokumenty Magisterium Kościoła. 

Księgozbiór papieski zawiera wszystkie dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie Karola Wojtyły powstałe przed 1978 r. oraz publikacje książkowe, dokumentujące nauczanie i działalność Jana Pawła II, a także inne publikacje, które łączą się z historią pontyfikatu. Jest to najobszerniejszy dział biblioteki.
Dysertacje naukowe, które dotyczą nauczania Jana Pawła II. Pochodzą z wielu różnych środowisk akademickich świata.

Książki dedykowane stanowią wielotysięczny zbiór woluminów o różnej tematyce, które zostały ofiarowane lub dedykowane Janowi Pawłowi II.

Czasopisma obejmują zarówno zbiór kolekcjonowanych przez Ośrodek periodyków, jak i zbiory artykułów ze specjalistycznych czasopism światowych.

Dokumentacja prasowa, obejmująca zarówno prasę polską, włoską, jak i światową.

W elektronicznym programie ProCite można konsultować Księgozbiór papieski, Czasopisma i Dokumentację prasową. Ze zbioru biblioteki można korzystać w czytelni Ośrodka. Na miejscu dostępne jest ksero.